Tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Hạ Long Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Quảng Ninh  - Đăng ký nhãn hiệu tại Quảng Ninh  - Đăng ký mã vạch sản phẩm tại Quảng Ninh
Trang chủ
  • Chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty

    Quy định về Hộ kinh doanh cá thể Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng ...

    Quy định về Hộ kinh doanh cá thể Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ ...

  • Những vấn đề Pháp lý về hộ kinh doanh cá thể

    Hiện nay, mô hình hộ kinh doanh cá thể được nhiều người lựa chọn do có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít và thủ tục thuế đơn giản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Tư vấn Blue sẽ tư vấn trực ...

    Hiện nay, mô hình hộ kinh doanh cá thể được nhiều người lựa chọn do có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít và thủ tục thuế đơn giản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đăng k ...

zalo-icon
phone-icon