Tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Hạ Long Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Quảng Ninh  - Đăng ký nhãn hiệu tại Quảng Ninh  - Đăng ký mã vạch sản phẩm tại Quảng Ninh

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Ninh

Hiện nay tại Quảng Ninh, một tỉnh đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều trong đó có các doanh nghiệp được thành lập với phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.  Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất các thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp tại Quảng Ninh, Công ty Tư vấn Blue gửi tới quý khách hàng thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1/ Đối với các trường hợp phải làm thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

 • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu;
 • Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-tai-quang-ninh

2/ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận  đầu tư

2.1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2.2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.
 • Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Thẩm quyền cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư.

3/ Thủ tục thành lập công ty sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư

Chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty đối với công ty TNHH; danh sách cổ đông công ty đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao chứng thực cá nhân đối với thành viên là cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

thay-doi-nguoi-dai-dien-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-quang-ninh

4/ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Công ty Tư vấn Blue

 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, giúp nhà đầu tư lựa chọn loại hình công ty phù hợp, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon