Tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Hạ Long Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Quảng Ninh  - Đăng ký nhãn hiệu tại Quảng Ninh  - Đăng ký mã vạch sản phẩm tại Quảng Ninh

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty năm 2019 tại Quảng Ninh

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư.

Thủ tục tăng vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp được quy định như sau:

1, Đối với công ty TNHH một thành viên

 • Tăng vốn bằng hình thưc chủ sở hữu tăng phần vốn góp.
 • Tăng vốn bằng cách huy động vốn từ  người khác. Trong trường hợp huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác, doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty.

tăng-vốn-điều-lệ

2, Đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

 • Tăng vốn góp của thành viên: Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty tại thời điểm công ty tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ mới.
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới, sau đó phân chia tỷ lệ theo vốn điều lệ mới tăng.

3, Đối với công ty Cổ phần

Công ty cổ phần thực hiện tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần, bao gồm chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng.

Trong trường hợp chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng) để tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

4, Hồ sơ tăng vốn điều lệ

hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;
 • Bản sao biên bản họp đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần;
 • Bản sao chứng thực cá nhân đối với các cổ đông mới, hoặc thành viên mới;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nêu có.

5,  Một số lưu ý sau khi tăng vốn điều lệ công ty

Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Mức thuế môn bài của năm 2019 được quy định như sau:

 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ: Thuế môn bài 3 triệu đồng/ năm tài chính;
 • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ: Thuế môn bài 2 triệu đồng/ năm tài chính.

Khách hàng tại Quảng Ninh có nhu cầu thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh hãy liên hệ ngay tới Tư vấn Blue để được các chuyên viên  tư vấn miễn phí. Trân trọng!

Post source : tăng vốn điều lệ

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon