Tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Hạ Long Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Quảng Ninh  - Đăng ký nhãn hiệu tại Quảng Ninh  - Đăng ký mã vạch sản phẩm tại Quảng Ninh

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH

1. Những vấn đề pháp lý cơ bản về công ty TNHH một thành viên

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về công ty TNHH như sau:

  • Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu;
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Chủ sở hữu phải góp đúng, đủ số vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Quy định về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Điểm h khoản 1 điều 75 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền của chủ sở hữu: “Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn  điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác”.

Do đó khi mở rộng sản xuất kinh doanh, chủ sở hữu công ty có quyền tăng vốn điều lệ để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Việc tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục ở Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với các công ty ở tỉnh Quảng Ninh sẽ làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

tăng vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ;

Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách thêm thành viên công ty thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

3. Quy định về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định doanh nghiệp chỉ được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp:

3.1. Giảm vốn do chủ sở hữu không góp đủ số vốn như đã cam kết

Khoản 2 điều 74 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày , kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Hồ sơ giảm vốn do không góp đủ số vốn như đã cam kết:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc giảm vốn do không góp đủ số vốn đã đăng ký

3.2. Giảm vốn do hoàn trả vốn góp

Điều 87 Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có thể giảm vốn trong trường hợp hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty với điều kiện:

giảm vốn điều lệ

  • Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm;
  • Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

Các doanh nghiệp tại Quảng Ninh muốn làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên , liên hệ ngay tới Tư vấn Blue để được các chuyên viên nhiệt tình tư vấn. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng, trân trọng.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon