Tư vấn doanh nghiệp tại Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Hạ Long Quảng Ninh  - Thành lập công ty tại Quảng Ninh  - Đăng ký nhãn hiệu tại Quảng Ninh  - Đăng ký mã vạch sản phẩm tại Quảng Ninh

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

Thường trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giám đốc sẽ có chức danh là người đại diện theo pháp luật. Do đó việc thay đổi giám đốc thường là tên gọi tắt của thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp , doanh nghiệp có thể có hơn 01 người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi người đại diện.

Đối với công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân làm thủ tục thay đổi

người đại diện theo pháp luật

Đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, công ty hợp danh

Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân nếu ủy quyền làm thủ tục thay đổi
 • Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;

Đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân nếu ủy quyền làm thủ tục thay đổi
 • Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng điện tử

Trong thời hạn  5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ , phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tới doanh nghiệp về việc hồ sơ đã hợp lệ hay chưa. Nếu chưa hợp lệ, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ  theo quy định.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi giám đốc cho doanh nghiệp tại Quảng Ninh, vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được sử dụng các gói dịch vụ nhanh chóng, rẻ nhất.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon