Thay đổi người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh